Home / อื่นๆ / inspiration / กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”

ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำ ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกว่า 800 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน จากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ได้แก่ 1. คุณดาว วาสิกศิริ 2. คุณรชฎ วิสราญกุล 3. คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ และ 4. คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ 

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ สุทัศน์ ฟองมูล
ชื่อภาพ น้ำใสไหลเย็นเห็นฝูงปลา
แนวคิดของภาพ บริเวณลำห้วยที่ไหลออกมาจากถ้ำจะมีปลาใหญ่น้อยจำนวนมากออกมาว่ายทวนกระแสน้ำที่ใสสะอาดประทับใจสำหรับผู้ไปเที่ยวชม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ รติรัตน์ รุ่งเรือง
ชื่อภาพ จากรุ่นสู่รุ่นสายใยแห่งน้ำ
แนวคิดของภาพ คุณยายสอนหลานให้รู้จักการทำนา โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ถ้าขาดน้ำก็ไม่มีต้นกล้าไปดำนา น้ำจึงมีความสำคัญ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ สุชาติ โรจจุฑารัตน์
ชื่อภาพ สายน้ำแห่งความศรัทธา
แนวคิดของภาพ ภายใต้การทำงานที่เข้มแข็งของการประปา ได้มีส่วนสำคัญในภารกิจจัดสรรน้ำสะอาดให้ประชาชนได้มีน้ำเล่นตามประเพณีวันสงกรานต์อย่างมีความสุข

รางวัลชมเชย
ชื่อ ธานี ทองงาม
ชื่อภาพ พลังแห่งสายน้ำ
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่การดูแลรักษากลับถูกมองข้ามจนทำให้แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเน่าเสียอีกต่างหาก

 

รางวัลชมเชย 
ชื่อ ประกาย หะยีวามิง
ชื่อภาพ วิถีศาสนาผูกพันกับน้ำ
แนวคิดของภาพ น้ำมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เวลาทำการละหมาดทุกห้าเวลา ต้องนำน้ำมาชำระร่างกายให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนทำการละหมาด

รางวัลชมเชย
ชื่อ วิหาร ขวัญดี
ชื่อภาพ น้ำคือชีวิต
แนวคิดของภาพ วิถีคนวิถีน้ำของชาวปากประ ผูกพันกับหลายชีวิตมาเนิ่นนาน เป็นภาพความงดงามที่พบเห็นได้ทุกวัน แต่ละวันเกิดบรรยากาศและอารมณ์ที่แตกต่าง

รางวัลชมเชย
ชื่อ ปฏิพงษ์ คันธวงศ์
ชื่อภาพ ในน้ำมีข้าว
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อสร้างอาหารให้แก่มนุษย์

รางวัลชมเชย
ชื่อ สุธาสินี จองสี
ชื่อภาพ สุขใจกับการใช้น้ำ
แนวคิดของภาพ ความสุขที่ได้ใช้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในชุมชน

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

เรื่องราวที่น่าสนใจ

แก้นิสัยบ้างาน ปรับชีวิตสู่สมดุล

แก้นิสัยบ้างาน …