Home / ข่าว / แฟชั่น / ก้าวล้ำแฟชั่นไทย TEXTHAI INDUSTRIES มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ก้าวล้ำแฟชั่นไทย TEXTHAI INDUSTRIES มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ก้าวล้ำแฟชั่นไทย TEXTHAI INDUSTRIES มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ    

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการจัดแสดงผลงานของกลุ่มนักศึกษา เอกออกแบบสิ่งทอ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งการแสดงผลงานของนักศึกษาครั้งนี้เปรียบเสมือนกำลังใจครั้งใหญ่ให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวออกไปเผชิญกับการทำงานจริง ภายในงานนอกเหนือจากนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาแล้ว ก็ยังมีการพูดคุยเสวนาระหว่างนักการตลาด และ นักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย อาทิ คุณศศิพิมพ์ประไพ senior Vice President Mc group, ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติINDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณศิโรจน์ ไชยสาม senior manager Siam Paragon, คุณอมร กิตติธนากร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด SB design square เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ว่า ทิศทางการศึกษาทางด้านสิ่งทอของเมืองไทยนั้น ควรจะหันหัวเรือไปในทิศทางใดจึงจะตอบสนองตลาดในยุคนี้ได้ดีที่สุด

 

 

 

เอกออกแบบสิ่งทอ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ ชื่อนี้มีมาอย่างยาวนานถึงรุ่นที่35 แม้ว่าอาจมีบางช่วงเวลาที่ผู้คนจะหลงลืมไปบ้าง แต่ผลงานก็ยังคงอยู่และมีให้เราได้เห็นตลอดมา หากถามถึงตัวคณะ คณะนี้ก็เป็นคณะเดียวในประเทศหรือเป็นเพียงไม่กี่คณะในโลกที่มีหลักสูตร ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบเส้นด้าย การทอ การฟอกย้อม กระบวนการทางเคมี จนมาถึงการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวนักศึกษา ทำให้ผลงานของนักศึกษามีความหลากหลายไปตามความถนัดของแต่ละคน อีกหนึ่งในความพิเศษของเอกออกแบบสิ่งทอที่นี่คือ นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบจากแนวคิดตั้งต้นของปัญหารอบตัว และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา เรียกได้ว่าการเรียนของเอกนี้ใช้ปัญหามาเป็นแรงบันดาลใจในการแก้ไข ไม่ได้ใช้แรงบันดาลใจที่เกิดจากการนิมิตของนักออกแบบเอง สำหรับการแสดงผลงานจบการศึกษาของเหล่านักศึกษาเอกออกแบบสิ่งทอในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นการเติบโตครั้งสำคัญที่เหล่าอาจารย์ในเอกออกแบบสิ่งทอ เฝ้ามองการเติบโตของนักศึกษาในการออกไปทำงานรับใช้ภาคอุตสาหกรรมของสังคม

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตระหนักว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรม ที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัย 4 ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่า มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลก และที่สำคัญยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาอุตสาหกรรมสิ่งทอในวันนี้จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหนักอื่นๆอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกและมีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง และที่นี่เรายังได้รับการยอมรับจาก องค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ได้อย่างครบวงจรมากที่สุดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอุตสาหกรรม

เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องมือระดับอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการทางเทคนิค ที่ให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนักศึกษาที่เรียนในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงมักจะได้รับการจองตัวจากภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาเสมอ

 

เรื่องราวที่น่าสนใจ

“dVIS Fashion Show 2018” ขนทัพนายแบบ นางแบบ กว่า 400 ชีวิต ทุบสถิติ The New Record Of Guinness World Records

“dVIS Fashion S …