Home / กิน | เที่ยว / เเถลงข่าวกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.สตูล ปี 2560

เเถลงข่าวกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.สตูล ปี 2560

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา

                       นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายสมชาย เสมมณี (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล) และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ(ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล) นายเอกรัช พันธ์ทิพย์(โค้ชที่ปรึกษาในงานแข่งขันจักยาน) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                      ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบจังหวัดสตูล (Satun Sounthern Bike 2017) ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมอาเซียนแรลลี่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูล (ASEAN Rally CBT to Satun Geopark) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยเส้นทางการดำเนินกิจกรรมเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)

 

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทร. 074 – 711225 โทรสาร. 074 – 711225
บริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนในงานครั้งนี้ คือ บริษัท ทีเค สปอร์ต เอเชีย จำกัด, บริษัทธันยะปุระ ภูเก็ต, บริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) สาขาสตูล, บริษัทเมเจอร์โบว์ลกรุ๊ป จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ชมซากุระเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น สยามอุ๊ปส์ Siamoops

“ชมซากุระเมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น”

“ชมซากุระ …