การนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย ศิริศิลป์ โชติวิจิตร หรือ กวาง AB normal ศิลปินชื่อดังที่นำทีมเหล่านักศึกษาบ้านสมเด็จฯ เรคคอร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสานในปณิธานตามรอยพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  สู่แนวทางบริหารราชการแผ่นดินในราชการที่ ๑๐

โดย กวาง AB Normal เป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกในฐานะลูกที่มีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พาเหล่านักศึกษาไปดูงานในโครงการต่าง ๆ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ช่วยสร้างประโยชน์ และนำความสุขมาสู่คนไทย สร้างความอยู่ดีกินดีสู่ราษฎร มาจนถึงทุกวันนี้   ซึ่งเริ่มต้นพาชมบรรยากาศแห่งแรก คือ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมงชายฝั่ง ที่เน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน  จากนั้นเข้าสู่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙  ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชน ภายใต้กระบวนธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างง่าย ประหยัดแบบครบวงจรด้วยการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น  และ ปิดท้ายด้วย โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทรงให้โครงการนี้ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคี ร่วมมือกันของหลายฝ่าย และโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ช่างยิ่งใหญ่และเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อลูกของพระองค์อย่างแท้จริง  ปิดทริปแห่งการเรียนรู้ที่ช่างอิ่มเอมหัวใจ ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่มีค่าทั้ง กวาง AB normal และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล้วนกลับบ้านไปด้วยหัวใจที่ภักดี

ดำเนินการโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ , สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง , บ้านสมเด็จฯเอนเตอร์เทนเมนท์

 

แสดงความคิดเห็น