หลังจากเป็นกระแสสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของ “ลิซ่า Blackpink” หรือ “ลลิสา มโนบาล” ที่มีสื่อบางสำนักข่าว สืบจากข้อมูลทะเบียนราษฏร์ จนตามไปถึงที่บ้านของนักร้องสาวไทย วงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดัง ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ เพราะอาจเป็นอันตรายกับคุณตาคุณยายของลิซ่าได้ ล่าสุด เพจ ทนายตัวแสบ:Badass Attorney ได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้ว่า

“มีคนถามมาพอดีเราจะตอบแบบกระชับ ฉับไ ทะเบียนราษฎรนั้นมีกฎหมายเฉพาะของมันอยู่คือ “พรบ.การทะเบียนราษฎร” ทะเบียนราษฎรเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ใช่ใครจะเดินไปขอคัดได้เลยนะเว้ย ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่น เจ้าตัวเอง ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมและมึความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเช่น เจ้าบ้าน ญาติพี่น้องของน้องลิซ่า หรือผู้มีสิทธิขอคัดตามกฎหมายเพื่อนำไปดำเนินการทางกฎหมายเช่นการนำไปประกอบการฟ้องคดีเช่น ตำรวจหรือทนายเช่นกูเป็นต้น แต่ถามว่ากูจะไปคัดทะเบียนราษฎรลิซ่ามาไหม? อีบ้า!! ใครจะเสือกไปคัดไม่ใช่เรื่อง

ใครไปคัดนี้คือเสือกอ่ะ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นหรือสิทธิตามกฎหมายอะนะ ทีนี้มันมีกฎหมายชัดเจนเลยแก “ม.17”

“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก่สาธารณชน

เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือเมื่อมี ความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ว่าในกรณีใดจะนําข้อมูลทะเบียน ประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้”

ซึ่งอันเนี้ยมีความผิดนะ “มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นี้ยังไม่รวมไปถึงว่าเจ้าหน้าที่ทำการคัดข้อมูลให้มีส่วนรู้เห็นยังไงบ้างอีก จะผิดเรื่องปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกหรือเปล่า ??

สรุปคืออยู่ๆ จะไปเสือกคัดทะเบียนราษฎรใครเขาเฉยเลยไม่ได้นะแก

แกจะอ้างว่าเป็นนักข่าวก็ไม่ได้นะแก สมมุติมีความเสียหายอื่นๆเกิดขึ้นเขายังฟ้องแกได้อีกนะ

จบ”

แสดงความคิดเห็น