สหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์โลก นั่นคือ เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและได้รับสิทธิบางประการที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างองค์การสหประชาชาติ และบรรจุแนวคิดเดียวกันนี้ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา — พร้อมด้วยพันธมิตรและพันธมิตรของเรา — ยังคงปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนไม่ว่าพวกเขาจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามก็ตาม เรายืนหยัดร่วมกับผู้คนทั่วโลกที่ปกป้องสิทธิของตนต่ออำนาจของระบอบเผด็จการ — แสดงให้โลกเห็นว่าเปลวไฟแห่งเสรีภาพยังคงจุดประกายจิตวิญญาณของผู้มีเสรีภาพทุกแห่ง