การประกาศนี้ยังแสดงถึงพลังของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะปรับปรุงชีวิตของชาวอเมริกัน ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาวิธีการรักษาช่วยชีวิตเพิ่มเติม และยังให้ความหวังแก่ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคหายากอื่นๆ ฝ่ายบริหารของฉันจะพยายามต่อไปเพื่อเร่งการพัฒนาวิธีการรักษาโรคหายาก และสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในความก้าวหน้านี้