วันนี้ เริ่มตั้งแต่เที่ยงตามเวลามาตรฐานแอฟริกากลาง (GMT+2) กองทัพและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐได้หยุดการต่อสู้เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนกำลังที่ยึดครองบริเวณ Mushaki และถนน RP1030 (Kirolwire-Kitchanga)

DRC และรวันดาได้แสดงการสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการหยุดยิง 72 ชั่วโมงเพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อปกป้องพลเรือนและลดความตึงเครียดใน DRC ตะวันออก

รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้ทรัพยากรข่าวกรองและการทูตเพื่อติดตามกิจกรรมของกองทัพและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐในระหว่างการหยุดยิง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังสนับสนุนการเริ่มต้นกระบวนการไนโรบีและลูอันดาอีกครั้ง ซึ่งพยายามจัดการกับปัจจัยในปัจจุบันและประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดวิกฤติอันยาวนานนี้