การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานสะอาดเกินความคาดหมาย
ตามที่อธิบายไว้ในบทสรุปฉบับล่าสุด วาระการลงทุนในอเมริกามีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของภาคเอกชน และสัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่าบริษัทเอกชนกำลังตอบสนองแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 บริษัทเอกชนได้ประกาศการลงทุนใหม่มูลค่ากว่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเกือบ 360 พันล้านดอลลาร์ในการผลิตพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และการผลิตไฟฟ้า

วิธีแรกๆ ที่การลงทุนด้านพลังงานสะอาดของภาคเอกชนจะปรากฏให้เห็นในข้อมูลทางเศรษฐกิจคือผ่านการก่อสร้างโรงงานผลิต อันที่จริง นับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่ง การใช้จ่ายเพื่อการก่อสร้างโรงงานผลิตก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า การเพิ่มขึ้นนี้เกินความคาดหมายของนักพยากรณ์ โดยบอกว่าวาระการลงทุนในอเมริกากำลังกระตุ้นการระดมทุนของภาคเอกชนมากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก