ทอม เปเรซ ผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้อำนวยการสำนักงานกิจการระหว่างรัฐบาล
Jenny Yang รองผู้ช่วยประธานฝ่ายความยุติธรรมและความเสมอภาคทางเชื้อชาติ สภานโยบายภายในประเทศ
Tyeesha Dixon รองที่ปรึกษาประธานาธิบดี
Erica Songer รองผู้ช่วยประธานาธิบดี ที่ปรึกษารองประธาน
เอริน วิลสัน รองผู้ช่วยประธานาธิบดี และรองเสนาธิการของรองประธาน
แอมเบอร์ กรีน ผู้ช่วยพิเศษของประธานฝ่ายความยุติธรรมทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจ สภานโยบายภายในประเทศ
Andrea O’Neal ที่ปรึกษานโยบายอาวุโสเพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจ สภานโยบายภายในประเทศ
Feven Solomon ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการมีส่วนร่วมของชาวแอฟริกันอเมริกัน สำนักงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ