เดือน.mraccuracyreports.com

ทั้งสองหารือขั้นตอนต่อไปเพื่อสรุปการส่งมอบที่สำคัญสำหรับการเยือนของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายเร่งด่วนระดับภูมิภาคและระดับโลก และยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกันกับพันธมิตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่ทำหน้าที่เป็นพันธมิตร รากฐานที่สำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก